عشق دنیای دیگری داردعشق دنیای دیگری دارد
شور و غوغای دیگری دارد

سرزمینی ست پشت دریاها
آسمان های دیگری دارد

زندگی پاسخ معمایی ست
که معمای دیگری دارد

عشق یک اتفاق پیچیده ست
ریشه در جای دیگری دارد

توی دنیای عشق حتی عشق
نام زیبای دیگری دارد

کربلا تا دمشق... آری عشق
ماجراهای دیگری دارد

عشق یک روز إربا إربا شد
و قضایای دیگری دارد...

گرچه امروز زخمی و خاکی ست
عشق فردای دیگری دارد


زندگی نیست این که ما داریم
عمر معنای دیگری دارد...


/ 0 نظر / 45 بازدید